Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αντιπρόεδρος και διευθυντής/-ρια

Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/20084 - Vice-President (CPVO)
Deadline
07/07/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Ανζέ (Γαλλία)

Βαθμός: 
AD 12

Είδος σύμβασης