Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ειδήσεις

SOLVED - Vacancies in the candidates’ EPSO Accounts
Ημερομηνία ανάρτησης: 06/01/2023 - 15:00
Ενημέρωση των υποψηφίων του διαγωνισμού AST/152/22 — δοκιμασία οριστικοποίησης κειμένου
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AST/152/22 - ET, EPSO/AST/152/22 - HR, EPSO/AST/152/22 - IT, EPSO/AST/152/22 - NL, EPSO/AST/152/22 - PL, EPSO/AST/152/22 - PT
Ημερομηνία ανάρτησης: 05/24/2023 - 15:16
Reserve list - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/399/22
Ημερομηνία ανάρτησης: 05/24/2023 - 10:13
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AST/153/22
Ημερομηνία ανάρτησης: 05/12/2023 - 15:01
Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων μη διαθέσιμο
Ημερομηνία ανάρτησης: 05/05/2023 - 14:58
Reserve lists - Building, Laboratory, Audiovisual and conference technicians
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AST/150/21 - 1, EPSO/AST/150/21 - 2, EPSO/AST/150/21 - 3
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/20/2023 - 12:18
Reserve list - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της πολιτικής για τα χημικά προϊόντα
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/AD/390/21
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/14/2023 - 14:33
New CAST-Permanent selection procedures
Στοιχεία αναφοράς: EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017, EPSO/CAST/P/5/2017, EPSO/CAST/P/6/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017, EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017, EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017, EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017, EPSO/CAST/P/17/2017, EPSO/CAST/P/18/2017, EPSO/CAST/P/19/2018, EPSO/CAST/P/20/2018, EPSO/CAST/P/21/2019, EPSO/CAST/P/22/2019, EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022, EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/16/2017
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/12/2023 - 12:42
Office closed
Ημερομηνία ανάρτησης: 04/05/2023 - 15:34