Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Γλωσσομαθείς νομικοί γερμανικής γλώσσας (DE)

​Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 24/09/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στις δοκιμασίες μετάφρασης: 158

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Reference number: 
EPSO/AD/358/18

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20