Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Publication of admission results in candidates’ EPSO accounts: 14/04/2020

Number of candidates invited to the preliminary test: 251

All candidates who fulfil the eligibility conditions are admitted to the preliminary test.

Reference number: 
COM/TA/AD/03/20

Ημερομηνία επικαιροποίησης
04/14/2020 - 13:55