Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - Βοηθοί γλωσσικού κλάδου – ρουμανική γλώσσα (RO)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 29/05/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης (κατά προσέγγιση): 12

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 50​

Reference number: 
EPSO/AST/144/17 - RO

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20