Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/02/2020

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 52

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 33​

Reference number: 
EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
02/05/2020 - 10:00