Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - δεύτερο στάδιο - Βοηθοί ασφάλειας - Ασφάλεια πληροφοριών και εγγράφων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο στάδιο αξιολόγησης: 57

Αξιολογητής ταλέντου - ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για την πρόσκληση στο στάδιο αξιολόγησης: 29​

Reference number: 
EPSO/AST/147/19 - 3

Ημερομηνία επικαιροποίησης
07/09/2019 - 09:29