Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Θετική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άτομα με αναπηρία

Η διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο της θετικής δράσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άτομα με αναπηρία έχει ξεκινήσει!

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο μίας θετικής δράσης που προορίζεται ειδικά για άτομα με αναπηρία ώστε να μπορέσουν αυτά να αποκτήσουν μία πρώτη εργασιακή εμπειρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η διαδικασία επιλογής απευθύνεται σε όλα τα άτομα με μακροχρόνια αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 20 %, ανεξαρτήτως προφίλ ή περιβάλλοντος προέλευσης.

Υποβάλετε αίτηση πριν από τις 7 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), αποστέλλοντας στη διεύθυνση PERS-PositiveAction@europarl.europa.eu το βιογραφικό σας σημείωμα, την επιλογή της επίσημης γλώσσας της ΕΕ στην οποία επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη δοκιμασία και πληροφορίες σχετικά με το αν χρειάζεστε ή όχι τυχόν εύλογες προσαρμογές για τη δοκιμασία. 

Βρείτε όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/22/2022 - 10:08