Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 30/01/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 18

Ελάχιστη βαθμολογία: 75​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2

Ημερομηνία επικαιροποίησης
01/31/2020 - 10:19