Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Πτυχιούχοι διοικητικοί υπάλληλοι

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 20/04/2018

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 126

Ελάχιστη βαθμολογία: 52​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number
EPSO/AD/338/17
Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20