Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 2)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 06/03/2019

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 136

Ελάχιστη βαθμολογία: 61​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2

Ημερομηνία επικαιροποίησης
03/08/2019 - 13:49