Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 26/02/2020

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 17

Ελάχιστη βαθμολογία: 100,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
EPSO/AD/364/19 - 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
02/26/2020 - 15:41