Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Ασφάλεια ΤΠΕ

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 15/06/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 16

Ελάχιστη βαθμολογία: 76​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 5

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/15/2021 - 09:35