Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 01/09/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 31

Ελάχιστη βαθμολογία: 74​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 6

Ημερομηνία επικαιροποίησης
09/02/2021 - 10:18