Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής - Γλωσσομαθείς νομικοί κροατικής γλώσσας (HR)

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/11/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 11

Ελάχιστη βαθμολογία: 179​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Reference number: 
EPSO/AD/378/20

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/04/2021 - 08:03