Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 19/04/2017

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 31

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 30​

Reference number: 
EPSO/AD/324/16

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20