Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα του ελέγχου

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/01/2020

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 257

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 8​

Reference number: 
EPSO/AD/372/19 - AD 5

Ημερομηνία επικαιροποίησης
02/05/2020 - 09:30