Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ένοπλοι υπάλληλοι ασφάλειας και προστασίας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 11/11/2019

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 40

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Reference number: 
EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/21/2019 - 10:43