Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Βοηθοί στον τομέα της αρχειοθέτησης/διαχείρισης αρχείων

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 27/05/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 84

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 20​

Reference number: 
EPSO/AST/145/18

Ημερομηνία επικαιροποίησης
08/01/2019 - 16:50