Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γλωσσομαθείς νομικοί εσθονικής γλώσσας (ET)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 03/08/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 11

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Reference number: 
EPSO/AD/349/17

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20