Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Ασφάλεια τροφίμων – πολιτική και νομοθεσία

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 16/07/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 112

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Reference number
EPSO/AD/341/18
Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20