Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Κοινοβουλευτικοί κλητήρες

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 18/02/2020

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 52

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 33​

Reference number: 
EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
02/18/2020 - 14:28