Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Γραμματείς/Βοηθοί γραφείου (AST-SC 2)

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 14/09/2018

Αριθμός υποψηφίων που καλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 307

Γίνονται δεκτοί όλοι οι υποψήφιοι που πέρασαν με επιτυχία τις δοκιμασίες και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 

 

Reference number: 
EPSO/AST-SC/06/17 - SC 2

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/28/2018 - 13:20