Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση στο κέντρο αξιολόγησης - Υπάλληλοι ασφάλειας - Επιχειρήσεις ασφάλειας

Δημοσίευση της πρόσκλησης στο κέντρο αξιολόγησης στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 10/10/2019

Κατά προσέγγιση αριθμός υποψηφίων που προσκαλούνται στο κέντρο αξιολόγησης: 46

Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία: 31​

Reference number: 
EPSO/AD/364/19 - 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
10/15/2019 - 12:16