Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ενδιάμεση δοκιμασία - Γραμματείς

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δοκιμασιών με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 30/07/2021

Αριθμός υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ενδιάμεση δοκιμασία: 1293

Χωρίς ελάχιστη βαθμολογία — Όλοι οι υποψήφιοι και όλες οι υποψήφιες που πέρασαν με επιτυχία τη δοκιμασία / τις δοκιμασίες θα κληθούν να συμμετάσχουν στην ενδιάμεση δοκιμασία.

Reference number: 
EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
08/25/2021 - 16:38