Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρόσκληση σε συνέντευξη - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ψηφιακός Χώρος Εργασίας, Μηχανοργάνωση Γραφείου και Κινητή Πληροφορική

Δημοσίευση της πρόσκλησης σε συνέντευξη στον λογαριασμό EPSO των υποψηφίων: 10/06/2021

Αριθμός υποψηφίων που προσκλήθηκαν σε συνέντευξη: 36

Reference number: 
COM/TA/AD/01/20 - 4

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/14/2021 - 10:19