Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

SALLES Olivier

Αναπληρωτής πρόεδρος

SANZ REDRADO Maria Beatriz

PINO Marco

Μέλη

VOYATZI Meropi

BANCALE Giovanni

JORGENSEN Leif Hein

KROL Jozef

JENNES Guy

FRESNEL Nicolas

PECORARO Marco

ZAHRA Helga Josette

VARDAKIS Dimitrios

Αναπληρωματικά μέλη

N/A

Reference number: 
EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7), EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 9)

Ημερομηνία επικαιροποίησης
04/28/2022 - 10:25