Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Stoyanova Sibila

Αναπληρωτής πρόεδρος

HEBETTE Martine

DE AZEVEDO E BOURBON Maria Joao

BOSKOVA Hana

Μέλη

PEKAR Radovan

KARADJOVA Elena

LANGOVA Vendula

DEBROUX Xavier

PEERE Veronique

NIKOLOVA Maria

ZENOU Raphael

PENCHEVA Mirena

KUKLIS Tomas

HAMZAOUI Nayrouz

PILAR Radek

DENKOV Orlin

VOBORIL Martin

HULKA Stepan

Αναπληρωματικά μέλη

N/A

Reference number: 
EPSO/AD/383/21, EPSO/AD/384/21, EPSO/AD/385/21

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/02/2022 - 11:29