Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέλη της εξεταστικής επιτροπής - Μεταφραστές ιρλανδικής γλώσσας

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις της εξεταστικής επιτροπής είναι απόρρητες. Οποιοσδήποτε δεν αποτελεί μέλος της απαγορεύεται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει με μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Μόνο οι υποψήφιοι που ασκούν το δικαίωμα προσφυγής μπορούν (μέσω της EPSO), εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς, να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής.

Πρόεδρος

Miklos MATYASSY

Αναπληρωτής πρόεδρος

Brendan WOODS

Μέλη

Aislinn MCCRORY

Caoimhe NI SHUILLEABHAIN

Robert GUNNING

Annamaria CSORDAS

Audrey Ann FLYNN

Αναπληρωματικά μέλη

Eoin DE BURCA

Patricia PAPP-KELEMEN

Ziga MUJAKIC-MEYER

Peter CAIN

Reference number: 
COM/TA/AD/03/20

Ημερομηνία επικαιροποίησης
11/27/2020 - 09:48