Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Members of the Selection Committee - Μεταφραστές δανικής γλώσσας

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις όλων των εξεταστικών επιτροπών είναι απόρρητες και απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε άτομο που δεν έχει σχέση με την εξεταστική επιτροπή να προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με μέλος των επιτροπών. Μόνο οι υποψήφιοι μπορούν (μέσω της EPSO) να απευθυνθούν εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για να εκθέσουν τις απόψεις τους ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Πρόεδρος

Ms Hannah NIELSEN

Αναπληρωτής πρόεδρος

Mr Uffe NIELSEN

Μέλη

Ms Charlotte ANKER
Mr Lars MAAGEFELT
Mr Grzegorz OKONIEWSKI
Mr Carsten ROSENGREN-JENSEN

Αναπληρωματικά μέλη

Mr Michael BECKER
Ms Miriam CARON MESSAN
Mr Bjorn CLASEN

Reference number: 
COM/TA/AD/01/21

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/07/2022 - 11:14