Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Νέο πρότυπο ανταγωνισμού — τρέχουσα κατάσταση

Το διοικητικό συμβούλιο της EPSO (αποτελούμενο από τους θεσμικούς πελάτες μας) συνεδρίασε στο Λουξεμβούργο στις 21 Ιουνίου, για να εξετάσει διάφορες προτάσεις όσον αφορά τη μελλοντική πορεία όσον αφορά το νέο μοντέλο διαγωνισμού της EPSO. Το διοικητικό συμβούλιο ανταποκρίθηκε επιφυλακτικά στις προτάσεις της EPSO, έθεσε ωστόσο ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τους πιθανούς νομικούς κινδύνους, ζητώντας να εξεταστούν περαιτέρω οι εν λόγω προτάσεις.

Ο διευθυντής της EPSO έλαβε εντολή από το διοικητικό συμβούλιο να δρομολογήσει διαδικασία προβληματισμού με τη συμμετοχή του νομικού συμβούλου του διευθυντή της EPSO και των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ και του Δικαστηρίου. Αυτός ο «νομικός προβληματισμός» θα ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν, με στόχο την παροχή περαιτέρω καθοδήγησης σχετικά με τους νομικούς κινδύνους, το αργότερο έως την επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της EPSO, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2022.

Εν τω μεταξύ, η EPSO θα συνεχίσει να εισάγει καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες επιλογής, με σκοπό να καταστήσει τους διαγωνισμούς απλούστερους, πιο σύντομους σε διάρκεια και πιο προσβάσιμους σε όλους.

Ημερομηνία επικαιροποίησης
06/27/2022 - 09:23