Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πίνακας επιτυχόντων - Διοικητικοί υπάλληλοι στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης

Ο κατάλογος του διαγωνισμού rl 389 έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας.

Πληροφορίες σχετικά με τα προσλαμβάνοντα θεσμικά όργανα και τις σχετικές ποσοστώσεις θα βρείτε στη σελίδα του καταλόγου.

Reference number: 
EPSO/AD/389/21

Ημερομηνία επικαιροποίησης
07/25/2022 - 12:37