Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Reserve list - Ειδικοί στην τεχνική υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών

The list for the competition EPSO/AD/391/21 - 1 has been published on our website.

Information about recruiting institutions and quotas can be found on the list’s page.

Reference number: 
EPSO/AD/391/21 - 1

Ημερομηνία επικαιροποίησης
01/06/2023 - 11:46