Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Second invitation to the Assessment centre

Δημοσίευση νέων προσκλήσεων στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων των οποίων οι δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης είχαν αναβληθεί λόγω COVID-19.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/07/2020

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 1, EPSO/AD/374/19 - 2, EPSO/AD/374/19 - 3, EPSO/AD/374/19 - 4, EPSO/AD/374/19 - 5

Ημερομηνία επικαιροποίησης
07/24/2020 - 10:00