Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Βοηθός διοίκησης

Domain(s)
Επικοινωνία
Οικονομικά, χρηματοοικονομικά και στατιστική
Ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
Στοιχεία αναφοράς
EBA CA 6/2022 RL
Deadline
31/08/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Παρίσι (Γαλλία)

Βαθμός: 
FG II

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης