Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπεύθυνος προγράμματος ΤΠ/Συντονιστής προσκλήσεων

Domain(s)
Τεχνολογία της πληροφορίας
Στοιχεία αναφοράς
GHEDCTP3/2022/TA/001
Deadline
22/08/2022- 23:59
Τόπος/οι:: 
Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Βαθμός: 
AD 5

Είδος σύμβασης