Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Reserve list

Γλωσσομαθείς νομικοί ιρλανδικής (GA)

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/386/21

CUNNIFFE CARAGH
GLYNN AILEEN

Ημερομηνία επικαιροποίησης
28/07/2022
Ισχύς του καταλόγου
The list will be valid until 31/12/2025.

Ένας ή περισσότεροι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορεί να έχουν ζητήσει ρητά να μη δημοσιευτεί το όνομά τους.