Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Reserve list - Irish-Language (GA) Lawyer-Linguists

The list for the competition EPSO/AD/386/21 has been published on our website.

Information about recruiting institutions and quotas can be found on the list’s page.

Reference number
EPSO/AD/386/21
Ημερομηνία επικαιροποίησης
07/28/2022 - 15:39