Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διευθυντής

Domain(s)
Ανθρώπινοι πόροι
Στοιχεία αναφοράς
COM/2022/10416
Deadline
29/09/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)

Βαθμός: 
AD 14

Όργανο/οργανισμός
Είδος σύμβασης