Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προϊστάμενος του τομέα «Έρευνα και ανάλυση για θέματα κατάρτισης και μάθησης»

Domain(s)
Βοηθητικό προσωπικό
Στοιχεία αναφοράς
EUAA/2022/TA/015
Deadline
04/10/2022- 12:00
Τόπος/οι:: 
Βαλέτα (Μάλτα)

Βαθμός: 
AD 8

Είδος σύμβασης