Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)

Κάνοντας κλικ στο κουμπί, ή στα κουμπιά, παρακάτω, θα βρείτε την υπόθεση εργασίας για τη «συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI)» η οποία είναι μέρος του εξ αποστάσεως κέντρου αξιολόγησης για τον εκάστοτε διαγωνισμό. 

Αυτή η υπόθεση εργασίας περιγράφει την κατάσταση στην οποία θα αναφέρεται η συνέντευξη αξιολόγησης ικανοτήτων βάσει συγκεκριμένων καταστάσεων (SCBI).

Λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις δοκιμασίες μιας συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα δοκιμασιών επισκεφτείτε τη σελίδα μας «Παραδείγματα δοκιμασιών».

Στοιχεία αναφοράς
EPSO/AD/373/19