Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές για τις δοκιμασίες επιλογής;

Μια αναπηρία ή ένα πρόβλημα υγείας δεν θα πρέπει να είναι εμπόδιο για τη συμμετοχή σας σε μια διαδικασία επιλογής.

Η EPSO διαθέτει μια καλοσχεδιασμένη και εύλογη διαδικασία προσαρμογής των εκάστοτε συνθηκών, βάσει των βέλτιστων διεθνών πρακτικών στον τομέα.

Με τον τρόπο αυτόν, εντοπίζει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν υποψήφιοι/-ες με αναπηρία ή με προβλήματα υγείας και δίνει τη δυνατότητα στους/στις υποψήφιους/-ες με συγκεκριμένες ανάγκες να αποδείξουν τις ικανότητές τους υπό ισότιμες συνθήκες με τους/τις υπόλοιπους/-ες υποψήφιους/-ες.

 

Χρειάζεστε ειδικές προσαρμογές για τη συμμετοχή σας στις δοκιμασίες επιλογής;

Διαβάστε τις οδηγίες μας βήμα προς βήμα για το πώς να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής.

Αν αντιμετωπίσετε δυσκολίες πρόσβασης σε αυτό το έγγραφο με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε αυτή την προσβάσιμη έκδοση.

Ελέγξτε τον οδηγό της EPSO για τις εύλογες προσαρμογές και βρείτε λεπτομέρειες καθώς και μικρές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να ζητήσετε ειδικές προσαρμογές κατά τις δοκιμασίες επιλογής της EPSO.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το βίντεό μας για τις ειδικές προσαρμογές, το οποίο θα βρείτε σ’ αυτή τη σελίδα.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση EPSO-equality-diversity@ec.europa.eu.

Video file