Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Description

Περιγραφή καθηκόντων

Οι γλωσσομαθείς νομικοί της ΕΕ διασφαλίζουν ότι κάθε νέα νομοθετική πράξη μεταφράζεται ορθά στις άλλες γλώσσες της ΕΕ και αντικατοπτρίζει πιστά το κείμενο στο οποίο σχεδιάστηκε αρχικά.

Η θέση αυτή απαιτεί καταρτισμένους/-ες νομικούς με εξαιρετικές γλωσσικές ικανότητες. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των νομοθετικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια και την άσκηση συμβουλευτικού ρόλου· την παροχή καθοδήγησης σχετικά με τη σύνταξη νομοθετικών κειμένων· τον έλεγχο, την αναθεώρηση των νομικών κειμένων και την επανεξέταση της συμμόρφωσής τους με τους τυπικούς κανόνες, μεταξύ άλλων καθηκόντων. 

Βασικά προσόντα

Οι γλωσσομαθείς νομικοί πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας γλώσσας της ΕΕ, πολύ καλή γνώση τουλάχιστον δύο άλλων γλωσσών, καθώς και πτυχίο νομικής. Τα βασικά προσόντα μπορεί να διαφέρουν, επομένως, να ελέγχονται πάντα οι ειδικές απαιτήσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται μια διαδικασία επιλογής.

Μάθετε περισσότερα για τις διαδικασίες επιλογής και τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού.

Μπορείτε επίσης να βρείτε διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να συμβουλευτείτε τη σελίδα μας για πρακτική άσκηση.

Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε δυνατότητες απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον διαδικτυακό τόπο του Δικαστηρίου.