Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Preslav M., βοηθός στον τομέα των χρηματοοικονομικών

Εργάζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πέντε χρόνια. Στη μονάδα μου, συμβουλεύουμε και υποστηρίζουμε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαχείριση των συμβάσεων των τοπικών βοηθών και των τοπικών παρόχων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο όρος «τοπικός» σημαίνει ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται στις χώρες στις οποίες εκλέχθηκαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο ρόλος μου είναι να διασφαλίζω ότι τα αιτήματα των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διεκπεραιώνονται με επαγγελματικό τρόπο και ότι οι πληρωμές προς το προσωπικό τους και τους παρόχους υπηρεσιών πραγματοποιούνται εγκαίρως. Σημαντικό μέρος της εργασίας μου είναι η επαλήθευση και η διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των εν λόγω πράξεων, με την εξασφάλιση της τήρησης των κατάλληλων κανόνων. 

Η ποικιλία των καταστάσεων και των ερωτήσεων με τις οποίες ασχολούμαι καθημερινά, ενώ παράλληλα έχω άμεση επαφή με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τους βοηθούς τους, θεωρώ ότι είναι η πιο δύσκολη αλλά και ενδιαφέρουσα πτυχή της εργασίας μου. Επιπλέον, μου προσφέρει ικανοποίηση το να γνωρίζω ότι το έργο μου συμβάλλει στη χρηστή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών και του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου.