Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: 
Χάγη (Κάτω Χώρες)

Υπάρχουν περίπου 14 ευκαιρίες πρακτικής άσκησης ετησίως στα διάφορα νομικά και διοικητικά πεδία που σχετίζονται με τον Οργανισμό, όπως: διαχείριση υποθέσεων, γραμματεία δικτύου GEN/ΚΟΕ/ΕΔΔ, διαχείριση δεδομένων, επικοινωνίες, εταιρικές υποθέσεις, χρηματοοικονομικά θέματα, ανθρώπινοι πόροι, διοργάνωση εκδηλώσεων, πληροφορική και διοικητικό δίκαιο.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης που είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή υποψηφίων χωρών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2) ως γλώσσας εργασίας της Eurojust.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. Περίπου 1 200 EUR ανά μήνα

Ημερομηνίες έναρξης: Μάρτιος και Οκτώβριος