Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Πολυμορφία, ένταξη και ισότητα

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Η προώθηση της ένταξης, της ισότητας και της πολυμορφίας βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκειμένου να υπερασπιστεί αυτές τις αξίες, η ΕΕ αποσκοπεί στην προσέλκυση ενός διαφοροποιημένου και χωρίς αποκλεισμούς εργατικού δυναμικού.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) καταβάλλει ενεργά προσπάθειες για να αυξήσει την πολυμορφία της δεξαμενής ταλέντων των θεσμικών οργάνων προκειμένου να διασφαλίσει ότι η δημόσια διοίκηση της ΕΕ είναι πλήρως αντιπροσωπευτική των πολιτών που υπηρετεί.

Η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει την απαγόρευση των διακρίσεων για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων, λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιθαγένειας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή οποιοδήποτε άλλου χαρακτηριστικού.

Στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, η EPSO προσπαθεί να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση σε όλους τους υποψηφίους ώστε να έχουν την ίδια ευκαιρία να αποδείξουν τις δεξιότητές τους και να συναγωνιστούν επί ίσοις όροις.

Η EPSO δεσμεύεται να εντοπίζει και να εξαλείφει τυχόν ανασταλτικούς παράγοντες, όπως αναπηρία, πιθανή μεροληπτική συμπεριφορά ή κίνδυνο διακριτικής μεταχείρισης.

Η διαρκής δέσμευση των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για την πολυμορφία και την ένταξη εκτείνεται στον χώρο εργασίας όπου κάθε άτομο χαίρει εκτίμησης και σεβασμού και η πολυμορφία αναγνωρίζεται ως πηγή εμπλουτισμού και καινοτομίας.

Μάθετε περισσότερα στη σελίδα «Ίσες ευκαιρίες».