Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη

A woman is leading a training class

Η ΕΕ προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής εξέλιξης. Διάφορα μαθήματα κατάρτισης θα σας επιτρέψουν να αποκτήσετε νέες δεξιότητες και να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές σας καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας.

Παρέχεται κατάρτιση σε ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως, μεταξύ άλλων, γλώσσες, ένταξη και πολυμορφία, πολιτικές της ΕΕ και θεσμικές σχέσεις, χώρος εργασίας και κοινωνικές λύσεις, δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής και ψηφιακές δεξιότητες, διπλωματία της ΕΕ.

Διοργανικά μαθήματα προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (EUSA), τα οποία διοργανώνονται ειδικά για την παροχή κατάρτισης υψηλής ποιότητας στο προσωπικό της ΕΕ.

Η σταδιοδρομία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν σημαίνει παραμονή στην ίδια θέση εφ’ όρου ζωής. Χάρη στο πρόγραμμα εσωτερικής επαγγελματικής κινητικότητας, εάν επιθυμείτε να διευρύνετε τις δεξιότητές σας ή να αποκτήσετε εμπειρία σε άλλους τομείς εργασίας, μπορείτε να μετακινηθείτε σε άλλες υπηρεσίες, θεσμικά όργανα και τόπους εργασίας της ΕΕ για να ανακαλύψετε νέες συναρπαστικές προκλήσεις σταδιοδρομίας.