Liigu edasi põhisisu juurde

Kaitsetööstuse ja kosmose valdkonna administraatorid ja eksperdid

Kas teil on kogemusi kaitsetööstuse ja kosmose valdkonnas? Kas soovite teha rahvusvahelist karjääri mitmekultuurilises ja mitmekesises meeskonnas? Kui jah, lugege edasi.

Euroopa Komisjon võtab tööle kaitsetööstuse ja kosmose valdkonna administraatoreid (AD 7) ja eksperte (AD 9). Värvatud spetsialistid hakkavad tööle peamiselt Euroopa Komisjoni kaitsetööstuse ja kosmose peadirektoraadis (DG DEFIS).

Töövõimalusi pakutakse kandidaatidele, kes vastavad mõnele järgmistest profiilidest. Kandideerida saab ainult ühes valdkonnas ja ühele palgaastmele.

  • 1. valdkond – Kaitsetööstus

Administraatorid (AD 7). Administraatorite peamiste ametiülesannete hulka kuulub ELi kaitsevaldkonna tööstus- ja siseturupoliitika ettevalmistamine ja jälgimine, Euroopa kaitseprogrammide rahastamisprioriteetide kindlaksmääramine, kaitsevaldkonna tehnoloogia ja turusuundumuste seire ja analüüs ning ELi kaitsega seotud ettevõtlust ja tööstust toetavate meetmete kavandamine ja seire.

Eksperdid (AD 9). Lisaks eespool nimetatud ülesannetele peavad eksperdid läbirääkimisi keerukate õigus- ja halduslepingute üle ja jälgivad nende rakendamist, koordineerivad ja juhendavad meeskondi ning esindavad komisjoni aruteludes ja läbirääkimistel kaitsesektori peamiste sidusrühmadega.

  • 2. valdkond – Kosmos

Administraatorid (AD 7). Administraatorite peamiste ametiülesannete hulka kuulub osalemine ELi kosmosepoliitika väljatöötamises ja ELi kosmoseprogrammi ja tulevaste kosmosealaste programmide rakendamises, kosmoseprogrammi meetmete järelevalve, ELi kosmosega seotud ettevõtluse ja tööstuse toetamise meetmete kavandamine ja seire, selliste meetmete väljatöötamine ja seire, millega suurendatakse sünergiat ELi kosmosepoliitika ja -programmi ning muude liidu tegevuspõhimõtete vahel.

Eksperdid (AD 9). Lisaks eespool nimetatud ülesannetele peavad eksperdid läbirääkimisi kosmosevaldkonna keerukate õigus- ja halduslepingute üle ja jälgivad nende rakendamist ning koordineerivad ja juhendavad meeskondi.

Tööandjana pakuvad ELi institutsioonid ja ametid võimalust töötada koos oma ala asjatundjatega ning hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ja arendada karjääri. Institutsioonide mitmekultuurilised, rahvusvahelised ja mitmekesised meeskonnad teevad tööd ligikaudu 450 miljoni kodaniku heaks ELis ja kaugemal.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikutestide ja -katsete jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Kandidaat peab olema ELi kodanik ning oskama ühte ELi ametlikku keelt väga heal jainglise keelt rahuldaval tasemel. Samuti peab ta vastama järgmistele kriteeriumidele, mis erinevad sõltuvalt konkursi valdkonnast.

  • Administraatorid (AD 7) – 1. valdkond / 2. valdkond: kandidaadil peab olema vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ning selle omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane asjakohane erialane töökogemus või vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ning selle omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastane asjakohane erialane töökogemus.
  • Eksperdid (AD 9) – 1. valdkond / 2. valdkond: kandidaadil peab olema vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ning selle omandamisele järgnenud vähemalt 10aastane asjakohane erialane töökogemus või vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom ning selle omandamisele järgnenud vähemalt 11aastane asjakohane erialane töökogemus.

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 16. juunist 2022.