Liigu edasi põhisisu juurde

Säästva põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonna administraatorid

Kas olete säästva põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonna spetsialist? Kas soovite teha rahvusvahelist karjääri mitmekultuurilises ja mitmekesises meeskonnas? Kui jah, lugege edasi.

Euroopa Komisjon otsib spetsialiste, kellel on erialane töökogemus säästva põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas. Värvatud poliitikaametnikud (palgaaste AD 6) hakkavad tööle peamiselt põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraadis Brüsselis.

Nende peamised tööülesanded on poliitikameetmete ja uute õigusaktide väljatöötamine, kehtivate õigusaktide ja olemasolevate programmide rakendamine ja haldamine ning majandusanalüüside ja poliitikaväljavaadete koostamine. Tööülesannete hulka kuuluvad ka läbirääkimised kaubanduslepingute üle ja/või nende jälgimine, osalemine põllumajanduse peadirektoraadi vastutusalas olevate meetmete tulemuslikkuse ja ELi lisaväärtuse hindamisel ning põllumajanduse peadirektoraadi esindamine komisjoni töörühmades, ELi komisjonides, ELi institutsioonides, rahvusvahelistes organisatsioonides ja foorumitel.

ELi institutsioonid ja ametid pakuvad tööandjana asjatundlikkust ja hulgaliselt võimalusi avardada teadmisi, täiustada oskusi ning arendada karjääri. 

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ja valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta saab selleteemaliselt veebilehelt.

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Peate olema ELi kodanik ja oskama vähemalt kahte ELi keelt: väga heal tasemel 1. keelt (üks ELi 24 ametlikust keelest) ja rahuldaval tasemel 2. keelt (inglise või prantsuse keel).

Samuti peab Teil olema vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom põllumajandusteaduste erialal ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kolmeaastane erialane töökogemus konkursiga seotud valdkonnas (säästev põllumajandus, maaelu areng, metsandus, kestlikud loodusvarad, põllumajandusökonoomika, põllumajandusturud ja kaubandus). Kandideerida saate ka siis, kui Teil on vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendav diplom mis tahes erialal ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastane erialane töökogemus konkursiga seotud valdkonnas.

Kui vastate kirjeldatud profiilile, siis osalege konkursil!

Üksikasjalikku teavet osalemistingimuste kohta leiate kandideerimislehel olevast konkursiteatest.

Kandideerimisavaldusi saab esitada alates 4. veebruarist 2021.