Liigu edasi põhisisu juurde
Euroopa Komisjoni logo

Kommunikatsioon

Kommunikatsiooniekspertidel on oluline roll Euroopa Liidu ja kodanike ühendamisel.

Nad vastavad ajakirjanduse küsimustele ELi otsuste kohta, teavitavad üldsust ELi poliitikast, rakendavad sise- ja välissuhtlusstrateegiaid ning aitavad seeläbi muuta institutsioonide tegevuse läbipaistvamaks.

Kommunikatsiooniametnik

Ametikoha kirjeldus

Kommunikatsiooniametnikud täidavad mitmesuguseid ülesandeid, nende hulka kuulub näiteks pressiteadete, aruannete ja muude dokumentide koostamine, pressikonverentside korraldamine, kommunikatsioonistrateegiate ja -kampaaniate kavandamine ja läbiviimine, kontaktide loomine ajakirjandusega, ELi pideva kohaloleku tagamine kõigis meediakanalites, ELi institutsioonide meediakajastuse jälgimine, strateegilise ja kriisikommunikatsiooni juhtimine.
 
Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel ning akadeemiline kraad ametiülesannetega seotud erialal, et alustada palgaastmelt AD 5 (sellelt palgaastmelt alustavad ametniku staatusega administraatorid). Kõrgemalt palgaastmelt (AD 6 / AD 7) alustamiseks on vajalik mitmeaastane asjakohane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige avaldatud valikumenetlusest alati konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate eri kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta

Kommunikatsiooniassistent

Ametikoha kirjeldus

Kommunikatsiooniassistendid pakuvad tuge mitmesuguste ülesannete täitmisel, näiteks meediaga kontaktide loomine ja hoidmine ning kommunikatsioonikampaaniate läbiviimine.

Neil võidakse paluda hallata kontakte ajakirjanduse, meedia ja üldsusega. Nad osalevad avaldamiseks mõeldud dokumentide koostamisel, läbivaatamisel ja ettevalmistamisel, korraldavad üritusi, valmistavad ette teabedokumente, väljaandeid, brošüüre ja audiovisuaaltooteid, haldavad veebisaite ja sotsiaalmeediat, analüüsivad kommunikatsioonialase tegevuse mõju.
 
Põhilised kvalifikatsiooninõuded

Vajalik on vähemalt kahe ELi keele oskus heal tasemel, keskharidusjärgne haridus asjakohasel erialal ja mõneaastane asjakohane erialane töökogemus või keskharidus ja mitmeaastane erialane töökogemus. Nõutav kvalifikatsioon võib erineda ning seepärast kontrollige avaldatud valikumenetlusest alati konkreetseid nõudeid.

Lisateave valikumenetluste ja töötajate eri kategooriate kohta

Lisateave töövõimaluste ja praktikakohtade kohta